Elinstallationer

elinstallationer elservice i LyckseleElinstallationer

Vi kan erbjuda alla typer av elinstallationer till privatpersoner, kontor, Industri, fastigheter och offentlig miljö. Elektriker med vana från både ny elinstallation, rot jobb och elservice i både Lycksele och Västerbottens inland.

Elservice

Även din elanläggningar åldras precis som allt annat i en byggnad. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum?

Fasadbelysning

Vi är erkänt duktiga på elinstallationer, leverans och montage av belysning på fasader och lokaler med anpassning av rätt ljusmängd och ekonomi.